FAQ Sesam Sesam

1. Kan jeg registrere flere kjøretøy på samme avtale?

Ja. Du kan registrere tre kjøretøy per avtale. Disse legges inn under \"Nummerskilt lagret\".

 

2. Kan flere av mine registrerte kjøretøy på samme avtale stå parkert samtidig?

Ja. Det vil bli vist en transaksjon for hvert kjøretøy.

 

3. Kan jeg registrere et bilnummer på to forskjellige avtaler?

Nei. Et nummerskilt kan kun knyttes til en avtale.

 

4. Kan jeg registrere flere kort på en avtale? (bedrift og privat)

Nei. I dagens løsning kan du kun knytte ett kredittkort av gangen til din avtale.

 

5. Må jeg ha med mobiltelefonen ved inn- og utkjøring av parkeringshusene?

Nei. Mobiltelefonen er ikke nødvendig etter at man har opprettet avtale med etterspurt informasjon.

 

6. Vil jeg få de samme prisene og tilbudene som jeg ville fått uten Sesam Sesam?

(eks. helgetilbud i ByGarasjen)

Ja.

 

7. Hva skjer med kjøretøy uten nummerskilt foran?  (for eksempel mopedbil med 4 hjul)

Kun kjøretøy med synlig registreringsskilt foran vil kunne benytte Sesam Sesam.

 

8. Hva er forskjellen på bankkort og kredittkort?

Hovedforskjellen på et bankkort og et kredittkort er at bankkortet trekker direkte fra din konto, mens kredittkortet trekker fra din kreditt. Ved betaling med bankkort vil du normalt måtte taste pinkode. Løsningen med kredittkort innebærer at man ikke er avhengig av pin-kode.

 

9. Hvilke betalingsformer aksepteres?

Kun kredittkort.

 

10. Hvilke kredittkort aksepteres?

Visa og Mastercard.

 

11. Hva gjør jeg når bommen ikke åpner seg automatisk ved innkjøring?

Da må du bruke det eksisterende systemet ved å trekke en papirbillett i betalingssøylen, og betale denne før utkjøring.

 

12. Hva gjør jeg når bommen ikke åpner seg automatisk ved utkjøring?

Ta kontakt med vakten ved hjelp av intercom. Vakten er betjent 24 timer i døgnet.

 

13. Hva betyr de ulike statusene i betalingshistorikken?

En transaksjon kan ha tre statuser; pågår, belastet og mislykket. Transaksjoner med status pågår er til behandling i systemet, og vises umiddelbart etter utkjøring. Transaksjoner med status belastet vises med grønt ikon. Transaksjoner med status mislykket vises med rødt ikon, og kan enten være på grunn av at banken har avvist betalingen eller at det har skjedd en teknisk feil.

 

14. Hva skjer om betalingstransaksjonen mislykkes?

Systemet vil forsøke å belaste på nytt i løpet av 24 timer. Ved fortsatt status mislykket vil det bli sendt en faktura til kjøretøyets eier.

 

15. Når belastes jeg for mine parkeringer?

Sesam Sesam sender parkeringstransaksjoner daglig til betalingsformidler. Beløpet som blir belastet er summen av gårsdagens komplette parkeringer.

 

16. Kan jeg få kvittering tilsendt på e-post?

Ja. Du kan enten velge knappen «Merk og Send» på betalingshistorikken og merke de betalingene du ønsker å få tilsendt på e-post eller gå inn på betalingsdetaljer for en enkelt betaling og trykke på knappen «Send betalingsdetaljene til min e-post adresse».

 

17. Hva kan være årsaker til at bommen ikke åpner seg automatisk?

Nummerskiltet kan være tildekket eller skadet.

Kjøretøyet har holdt for høy hastighet inn mot bommen.

Kjøretøyet har holdt for kort avstand til kjøretøyet foran.

Bytte av kjørefelt før bommen slik at nummerskiltet ikke har blitt fanget av kamera.

 

18. Kan egenskaper ved et kjøretøy føre til redusert kvalitet på tjenesten?

Ja, Sesam Sesam baserer seg på lesing av nummerskilt. Ekstralykter, kufanger og plassering av registreringsnummeret på kjøretøyets venstre side kan føre til redusert lesbarhet.

 

19. Finnes det en funksjon for å gjøre Sesam Sesam avtalen min inaktiv?

Ja. Du kan bruke glideknappen til høyre for \"Inaktiv/aktiv\" i menyen. Befinner knappen seg til høyre er Sesam Sesam aktivert, befinner knappen seg til venstre er Sesam Sesam inaktiv. Når avtalen er inaktiv vil ikke bommen åpne seg og du må betale på tradisjonell måte. Husk at du må være koblet mot internettet for at endringen skal ta effekt.

 

20. Hvordan kommer jeg meg inn i KlosterGarasjen etter midnatt?

Ta kontakt med vakten ved hjelp av intercom.

 

© Copyrights Sesam parkering 2016